Nederlands Deutsch Intranet Login

Projectpartner

Subsidiegevende en medewerkende partners

Aan het project SafeGuard nemen voor het eerst instituten voor wetenschappelijk onderzoek, commerciële bedrijven en overheden uit vier euregio's deel, met het doel om speciaal voor de grensregio afgestelde concepten en strategieën voor de gemeenschappelijke crisispreventie te ontwikkelen. Op de basis van het GIQS project "Risico´s beheersen" wordt het samenspel tussen particuliere en publieke beleidsmakers verder bevestigt.

De totale looptijd van Safeguard bedraagt vijf jaar (2008 - 2013), waarbij het project kan worden onderverdeeld in drie fases (voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie).

Bijna 50 procent van de projectmiddelen ter hoogte van rond 9,35 miljoen Euro worden gefinancieerd door het INTERREG IV A programma van de Europeese Unie, "Grenzregio's bouwen aan Europa". 

In totaal zijn er dertien subsidiegevers en 35 organisaties werken mee. 

De gehele coördinatie is overgenomen door GIQS.

  • Mede mogelijk gemaakt door