Nederlands Deutsch Intranet Login

Privacy

Privacy

Deze pagina dient uw informatie over de manier waarmee GIQS omgaat met persoonsgegevens die de vereniging via het internet verkrijgt. Meestal worden deze data automatisch gegenereerd door het oproepen van bepaalde browsers.

Hierbij behoren:

  • Gegevens over de door u gebruikte browser
  • Het besturingssysteem van uw PC
  • De door u opgeroepen paginas
  • Datum en tijd van uw bezoek aan deze site
  • Infomatie over referrer URL

Deze data dienen uitsluitend voor statistieke redenen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, en ook niet langer dan voor dat doel strikt noodzakelijk is. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde publicatie of de niewsbrief, dan gebruiken wij deze gegevens alleen daarvoor. Door het gebruik van een double-opt-in bevestiging via email kunnen wij waarborgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen, is het noodzakelijk om deze mail te bevestigen.