Nederlands Deutsch Intranet Login

2.4 Campylobacter

Campylobacter – monitoring en bestrijding

© Angelika Koch-Schmid/pixelio

Van besmettelijke darmaandoeningen, waarvoor een meldplicht bestaat, kwam in 2004 in de Bondsrepubliek Duitsland de campylobacter-enteritides met 55.481 geregistreerde gevallen op de tweede plaats achter de salmonellosen (56.760 geregistreerde gevallen). Terwijl in vergelijking met het jaar daarvoor het aantal van salmonellosen terugliep, steeg het aantal van de campylobacter-enteritides.

Meerdere studies bewijzen, dat het eten van gevogelte en de omgang met dit soort vlees tijdens de bereiding van gerechten tot de risicofactoren van infecties met campylobacter bij de mens behoren. Kwantitatieve risicoinschattingen geven aan, dat bij rond de 47percent van de in Duitsland opgetreden gevallen van campylobacterios kippenvlees als oorzaak kan worden aangewezen. Hiervoor spreekt ook het hoge percentage (bijna 60 percent) van aangetoonde campylobacter spp. bij kippenvlees uit de detailhandel. In dat verband is het noodzakelijk om met betrekking tot campylobacter spp. onderzoeken uit te voeren naar de overbrenging van verwekkers binnen veestapels.