Nederlands Deutsch Intranet Login

2.3 MRSA

Methicillineresistente Staphylococcus-aureus-(MRSA) binnen agrarische veehouderijen

Zoals bekend veroorzaakt MRSA over de hele wereld bij de mens moeilijk te behandelen nosocomiale infecties en vormt het sinds enkele jaren als community acquired CA-MRSA een gevaar voor de gehele bevolking. De prevalentie van MRSA is binnen de Europese landen verschillend. Bijvoorbeeld is bij MRSA het percentage van invasieve S. Aureus-infecties bij mensen in Duitsland tot 20 keer hoger dan in Nederland. Het klinisch belang van MRSA is tot nu toe uitsluitend op geneeskundig gebied beschreven. Als oorzaken hiervoor zijn met name het gebruik van antibiotica zonder medische indicatie bekend alsmede gebrekkige hygiëne in ziekenhuizen en een insufficiënte preventie (screening van dragers).

Op geneeskundig gebied wordt de grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van MRSA reeds in het kader van het EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland tot onderwerp genomen alsmede als onderdeel van het projectvoorstel voor grensoverschrijdende patiëntenveiligheid en infectiebescherming van het EUREGIO EurSafety Health-net.

De succesvolle bestrijding van MRSA is gekoppeld aan de noodzaak om reservoirs van verwekkers te identificeren. Naast menselijke dragers is in de afgelopen jaren het diergeneeskundige gebied onder de aandacht van de MRSA-epidemiologie gebracht als zijnde een nieuw reservoir van verwekkers (bijv. paarden, varkens, runderen, honden, katten). Met name de publicaties uit Nederland met betrekking tot het optreden van MRSA bij varkens en varkensfokkers maken het zoönotisch potentieel van MRSA duidelijk. Hierdoor ontstaan nieuwe vraagstukken met betrekking tot de MRSA-epidemiologie en de ontwikkelingen van preventiestrategieën voor de oplossing van de problematiek rond MRSA bij mens en dier.