Nederlands Deutsch Intranet Login

2.2B Ontwikkeling van afgestemde werkwijzen

Aanbevelingen voor op elkaar afgestemde werkwijzen zijn het doel

Dagelijks passeert een groot aantal van biggen en mestvarkens de grens tussen Nederland en Duitsland. Vanwege die frequentie is de gezondheidsstatus van het vee bijzonder belangrijk. Voor mestvarkens is de salmonellastatus van het allergrootste belang. Voor biggen zijn varkensziektes zoals schurft, snuffelziekte (Atrofische rhinitis, RA) en PRRS het meest belangrijk.

In beide landen spelen diergezondheidsdiensten in de uitvoerende fase een belangrijke rol bij de ontwikkeling van gezondheidsprogramma’s, bij de monitoring van dierziekten - vooral m.b.t. salmonella’s en andere (zoönoze-) verwekkers - alsmede bij de observatie van de ontwikkelingen ten aanzien van de resistentie van deze verwekkers van dierlijke oorsprong. Zowel het ontwerp van de programma’s alsook de soort van de monitoring, de bemonsteringsschema’s alsmede de diagnosemethodes en de nakoming van de Europese verordening zijn in beide landen verschillend.

Deze verschillen zijn een bron voor onzekerheden. Derhalve zijn tussen de gezondheidsdiensten van Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland gezamenlijk afgestemde werkwijzen noodzakelijk in het kader van de bestrijding van zoönozen en andere dierziektes.

Het doel van dit project is de vastlegging van uniforme bemonsteringsschema’s, monitoringstrategieën, diagnosemethoden, preventieve maatregelen van de verschillende bestrijdingsvormen alsmede van uniforme certificaties om een hoge kwaliteit en een verbeterde veiligheid van de wederzijdse handel te bewerkstelligen. Hiervoor zijn uniforme en veilige monitoringprogramma’s onontbeerlijk.