Nederlands Deutsch Intranet Login

2.1. Bestrijding van salmonella’s

Bestrijding van salmonella’s bij varkens en pluimvee

De salmonellose behoort tot de ziektes die het vaakst door dierlijke producten op de mens worden overgebracht. In het belang van de bescherming van de consument zijn inspanningen noodzakelijk om het aantal infecties door preventieve maatregelen terug te dringen. Hierbij speelt het Productschap Rijnland (EG Rheinland) in zijn functie als systeemadviseur voor het kwaliteitsborgings- en veiligheidssysteem QS een belangrijke rol. Het productschap begeleidt tegenwoordig circa 300 mest- en gecombineerde bedrijven o.a. ook op het gebied van de salmonellamonitoring. Een optimale begeleiding bij de toepassing van preventieve productietechnische maatregelen voor het behoud van de gezondheid van veestapels is hierbij een belangrijk onderwerp.

De samenwerking met veeartsen en andere adviesinstellingen zoals bijv. varkensgezondheidsdiensten moet worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld een betere technische ondersteuning bij de toepassing van maatregelen. Door de fase “slachting” bij de overkoepelende communicatie te betrekken, worden nieuwe effecten voor de optimalisatie van de salmonellamonitoring verwacht. Bovendien moet worden getoetst, in hoeverre de gewonnen inzichten (bijvoorbeeld in verband met keteninformatiesystemen) op andere voor de Duits-Nederlandse handel belangrijke sectoren kunnen worden overgedragen (bijvoorbeeld kalkoenen, omdat deze in NL worden geproduceerd en in D worden geslacht).