Nederlands Deutsch Intranet Login

3.5 Uitbreiding van de Japanse oester

Uitbreiding van de Japanse oester

De uit aquaculturen geimmigreerde Japanse oester neemt de laatste jaren in de Waddenzee areaal en biomassa steeds meer toe. Hierdoor bestaat er aandacht voor het bioinvasieve karakter van de oester. Naast mogelijke bedreigingen vormt de aanwezigheid van de Japanse oester ook kansen door het vestigen van nieuwe habitats, maar ook als potentiële kandidaat voor productie van consumptie oesters.

In Duitsland worden steeds meer mosselbanken door de Japanse oester verdrongen met als gevolg grote economische verliezen voor de mosselvissers. De Japanse oester is reeds in delen van de Nederlandse en Oost-Friese Waddenzee te vinden en wordt het meest in het Eemsgebied aangetroffen. Terwijl de oogst van cultuurgronden van de mosselvissers door controlediensten van de overheid officieel wordt bewaakt, zijn de steeds groter wordende oestervelden in de Waddenzee ten aanzien van microbiële of chemische risico’s aan geen enkel controle c.q. monitoringsysteem onderworpen. In Nederland worden reeds kleinschalige initiratieven opgezet. Wel moet worden vastgesteld, dat toeristen c.q. consumenten steeds vaker Japanse oesters voor het eigen gebruik verzamelen in ongecontroleerde gebieden, met alle risico’s van dien. Er zijn ook aanwijzingen, dat bovendien op die manier verworven oesters in strijd met de voorschriften van het levensmiddelenrecht in de horeca werden aangeboden.