Nederlands Deutsch Intranet Login

3.2 Controle van rauwe melk

Grensoverkoepelend meldingsprocédé voor grensoverschrijdingen bij de controle van rauwe melk

Na het wegvallen van de europeese binnengrensen wordt steeds meer rauwe melk voor de verdere verwerking de grensen overgebracht. De bestaande grensoverschrijdende en sectoroverkoepelende communicatiewegen tussen zuivelfabrieken en overheidsinstellingen zijn tegenwoordig niet voldoende. Bestaande systemen voor de overdracht van gegevens over overschrijdingen van kiem- en celgetallen alsmede over uitslagen van remstofonderzoeken binnen het projectgebied moeten worden vergeleken, zwakke punten moeten worden geïdentificeerd.

Ten behoeve van de verbetering van bestaande informatiewegen worden aanbevelingen uitgewerkt. Het grenoverschrijdende doorgeven van informatie gebeurd tot nu toe helemaal niet en er wordt ook geen gebruik gemaakt van eventuele synergie-effecten.

Doel van het arbeitdspakket is het een gegevensstandaard voor de geautomatiseerde gegevensverwerking vast te stellen, die zowel binnen de deelstaten alsook grensoverschrijdend door de economisch betrokkenen kan worden toegepast.