Nederlands Deutsch Intranet Login

Voedselveiligheid

Smakelijk vlees van gezonde dieren

Het vertrouwen van de consument in kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen werd de afgelopen jaren soms aangetast door levensmiddelcrises. Een kleine greep uit persberichten alleen al uit het jaar 2008 maakt dit duidelijk: „Bedorven wildbraad in Beieren“, „Dioxine in diervoeder (Nederland)“, „Steenoud rundvlees in Bulgarije“, „Nicotine in kippeneieren“, „Bedorven vlees in koelhuis in München ontdekt“ etc.

De schandalen rond levensmiddelen van de afgelopen jaren hebben bewezen, hoe snel het vertrouwen van de consument in bepaalde producten verloren kan gaan en hoe belangrijk termen als “kwaliteit” en “veiligheid” in de toekomst voor het concurrentievermogen van bedrijven binnen de voedingsindustrie zullen zijn, om op internationale markten concurrerend te blijven. Hoe hoog de door levensmiddelschandalen veroorzaakte verliezen zijn, valt moeilijk in te schatten.

Alle betrokken projectpartners zijn het erover eens, dat het op grond daarvan voor de Duits-Nederlandse grensregio beslist noodzakelijk is om gezamenlijk nieuwe strategieën te ontwikkelen ten behoeve van de risicogeoriënteerde bewaking van voeder- en levensmiddelen alsmede een hogere mate aan eigen verantwoordelijkheid van de zakenrelaties (trefwoord „control of control“).