Nederlands Deutsch Intranet Login

4.3 Waarschuwings- en controlesystemen

Economische optimalisatie van waarschuwings- en controlesystemen

De veeproductie kent een groot aantal van controlesystemen voor dierziektes (zowel puur uit het oogpunt van de dierziekte alsook van zoönozen). Voorbeelden hiervoor zijn: varkenspest (klinische controle, bloedmonitoring), salmonellose (controle van bedrijven en binnen het slachtbedrijf) enz.

Met betrekking tot routinesystemen wordt er een onderscheid gemaakt tussen systemen voor endemische ziektes/zoönozen (trends, controle van de bestrijding) en epizoötische ziektes/zoönozen (beperking van de periode met een hoog risico). Vooral bij epizoötische ziektes/zoönozen wordt een onderscheid gemaakt tussen: (1) de normale situatie (geen risico), (2) een gestegen risico (uitbraken binnen belangrijke contactlanden) en (3) een hoog risico (uitbraken in de omgeving). Zowel vanuit het oogpunt van de bestrijding alsook vanuit economisch oogpunt zijn er vragen met betrekking tot de optimalisatie: (1) Een zo hoog mogelijke prestatie (2) tegen zo laag mogelijke kosten in alle 3 situaties. Het doel van dit arbeidspakket voor verschillende toepassingsgebieden (lees: ziektes) is het scheppen van duidelijkheid en de ontwikkeling van in de praktijk haalbare protocollen.