Nederlands Deutsch Intranet Login

4.2 Grens- en sectoroverkoepelende communicatie

Verbetering van de grens- en sectoroverkoepelende communicatie

Het gesubsidieerde gebied van de Duits-Nederlandse grensregio vormt een uitstekend geïntegreerd systeem van de moderne agrarische en voedingsindustrie en hierbij vooral van de productie van dierlijke voedingsmiddelen. Een hoge mate van levensmiddelenveiligheid en een betere voorstelling van de vleesproducerende en -verwerkende industrie tegenover de buitenwereld zijn zeer belangrijk voor het toekomstige concurrentievermogen van deze regio.

Goed werkende communicatieconcepten hebben een belangrijke preventieve functie in routinesituaties, terwijl deze in crisissituaties centrale elementen van het crisismanagement zijn.

Tot nu toe ontbreekt er echter een gestructureerde analyse van de sterke en zwakke punten van bestaande communicatieconcepten van ondernemingen en overheidsinstellingen vanuit het oogpunt van de intensiteit en de kwaliteit van de communicatie. Dit geldt speciaal voor de grensoverschrijdende communicatie, waarbij bovendien rekening moet worden gehouden met eventueel verschillende administratieve organisatieconcepten en culturen.

Met dit gegeven op de achtergrond bestaat het doel van dit arbeidspakket uit de grens- en sectoroverkoepelende analyse van de status-quo van de onderlinge communicatie tussen Duitse en Nederlandse overheidsinstellingen en ondernemingen alsmede de vertaling van de resultaten in bij wijze van pilots geïmplementeerde en gevalideerde communicatieconcepten voor overheidsinstellingen en ondernemingen ter verbetering van de intensiteit en de kwaliteit van de communicatie.