Nederlands Deutsch Intranet Login

4.1 Informatie- en communicatiesystemen

Concepten voor een geïntegreerde crisiscommunicatie

De verschillende fasen van een crisis kunnen effectief worden verkort, indien men erin slaagt om de verantwoordelijken en betrokkenen zo snel mogelijk van de informatie te voorzien, die noodzakelijk is voor hun besluitvorming in het kader van het crisismanagement. Het doel van dit overkoepelend arbeidspakket is derhalve de ontwikkeling van een generieke werkwijze voor een gemeenschappelijke realisatie en toepassing van het aansluitings- en uitwisselingssysteem.

Het gaat hierbij om een combinatie van organisatorische en technische innovaties ter ondersteuning van de spelers op het gebied van de crisispreventie en het crisismanagement. Met dit model moet worden vastgesteld, welke informatie de betrokken spelers in een crisissituatie nodig hebben en welke gegevens hiervoor op welke manier tijdelijk of continu moeten worden uitgewisseld tussen organisaties van de particuliere sector en de overheid.