Nederlands Deutsch Intranet Login

Overkoepelende arbeidspakketten

Het project Safeguard bevat naast de drie hoofdonderwerpen dierziekten, zoönozen en voedselveiligheid ook een aantal overkoepelende arbeidspakketten. Deze projectacitviteiten houden sich bezig met informatie- en communicatiesystemen, met de verbetering van een sector en grensoverkoepelende communicatie en met economische optimalisatie van waarschuwings- en controlesystemen.