Nederlands Deutsch Intranet Login

1.6 Economische en dierlijke productie

Economische dierlijke productie in de Euregio

Het gezamelijke gebied Nederland-NordRheinWesfalen-Niedersachsen is een groot productiegebied van veehouderijproducten. Met een gezamelijke bevolking van 40-45 miljoen mensen is het tevens een enorm consumptiegebied. Zowel productie als consumptie heeft een sterk grensoverschrijdend karakter, iets wat in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Zowel onder ‘normale’ (d.w.z. ziektevrije) omstandigheden, als in geval van uitbraken van besmettelijke dierziekten, is er een duidelijke onderlinge afhankelijkheid.

Desalniettemin bestaan er nog steeds grenzen, met name tussen enerzijds Nederland en anderzijds NordRheinWestfalen-Niedersachsen. Dit onderzoek heeft als doel, te onderzoeken wat het economisch potentieel is van het opheffen van deze grenzen. Hierbij worden twee concrete situaties bestudeerd, die op korte en middellange termijn het meeste perspectief bieden: (1) de routine situatie en (2) situatie’s waarin besmettelijke dierziekten voorkomen.

Alle relevante data m.b.t. productie, verwerking, consumptie en handel en transport richting derde landen worden per diersoort in een GIS-systeem opgeslagen. Tevens kunnen dan de economische consequenties van de verschillende financierings- en verzekeringsscenario’ s worden doorgerekend.