Nederlands Deutsch Intranet Login

1.5 Praktijkoefening

Grensoverschrijdende praktijkoefening ter bestrijding van dierziekten

Grensoverschrijdende oefeningen ter bestrijding van dierziekten vinden slechts zelden plaats. Meestal worden deskundigen van een land voor een oefening van een ander land uitgenodigd en wordt hierbij zelfs afgezien van een gemeenschappelijke evaluatie van de gewonnen inzichten.

Regelmatige praktijkoefeningen zijn onontbeerlijk als voorbereiding op een eventuele uitbraak van een dierziekte, omdat op die manier alle spelers voldoende vertrouwd kunnen raken met hun taken en er in een crisissituatie tegen opgewassen zijn. Omdat bestrijdingsmaatregelen tegen een uiterst besmettelijke dierziekte op grond van de enorm grote kans op verspreiding zo snel mogelijk moeten worden genomen, is overleg tussen de beslissers bijzonder belangrijk.

Het doel van dit arbeidspakket is de voorbereiding en uitvoering van een praktijkoefening ter bestrijding van een dierziekte in het grensgebied. De gemeenschappelijke planning en uitvoering van een grensoverschrijdende oefening zou in eerste instantie het directe grensgebied ten goede komen, omdat hier problemen bij de afstemming tussen de spelers van beide landen in een crisissituatie onmiddellijke gevolgen hebben. Dit bleek voor het laatst weer tijdens de klassieke varkenspest van 2006.