Nederlands Deutsch Intranet Login

1.4 Emerging Diseases

Ontwikkeling van een protocol ter voorbereiding van veiligheidssystemen

De recentelijke uitbraak van blauwtong in het Duits-Nederlandse grensgebied heeft aangetoond, dat zogenaamde emerging diseases ook in Noord-Europa in opmars zijn. Vooral de veranderde klimatologische omstandigheden, maar ook het versterkt reizigers- en handelsverkeer zijn hiervoor verantwoordelijk, dat het hoofd moet worden geboden aan een groeiend aantal van in Midden-Europa meestal onbekende verwekkers van dierziekten. Dit vormt een uitdaging voor de veiligheidssystemen binnen de grensregio van de particuliere sector alsook van de overheid. Een groot aantal van verwekkers is nog geheel onbekend, adequate maatregelen voor het crisismanagement zijn vaak nog niet getest en de gevolgen voor de gezondheid en de economie zijn vaak nog niet in te schatten.

Om in het kader van de voorbereiding op potentieel nieuwe crises op tijd de belangrijke punten te kunnen vaststellen, is het raadzaam om een gezamelijk protocol te ontwikkelen, waarmee aanvullende mogelijkheden binnen het bestaande crisismanagement kunnen worden gecreëerd. Het doel van dit researchprogramma bestaat derhalve uit het analyseren van de risico’s van emerging diseases alsmede uit het ontwikkelen van verschillende crisisscenario’s ter voorbereiding op een eventuele uitbraak.