Nederlands Deutsch Intranet Login

1.1 Biosecurity-maatregelen

Ontwikkeling en afstemming van biosecurity-maatregelen

Het doel van dit arbeidspakket is het uitwisselen van informatie over grensoverschrijdende on-farm biosecurity-programma’s. In het kader daarvan moet in eerste instantie de systemen in NL en in D vergeleken worden. Vervolgens wordt een concept geöntwikkeld en getest voor het categoriseren van veestapels, dat in een crisissituatie een duidelijke indeling van bedrijven ten opzichte van de bioveiligheid mogelijk maakt. De naleving van regelingen betreffende de biosecurity zou daarbij via een aansporingssysteem (bvb. reductie bijdragen dierziektefonds) kunnen worden aangestuurd.

De hierbij ontstaande nauwe samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (pilot binnen het district Borken), de voor de strategische planning van de maatregelen verantwoordelijke overheidsinstellingen van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen alsmede de inachtneming van wetenschappelijke onderzoeken van een voorgaand project (INTERREG IIIA  Risico’s beheersen) moeten in crisissituaties ervoor zorgen, de economische verliezen voor het MKB terug te dringen en het risico van de verdere verspreiding tot een minimum te beperken.