Nederlands Deutsch Intranet Login

Dierziekten

De betekenis van dierziekten voor de economie en de maatschappij

Besmettelijke dierziekten veroorzaken jaarlijks een enorme economische schade. Voor mensen zijn de meeste dierziekten echter volledig ongevaarlijk, ze tasten alleen bepaalde diersoorten aan. De projectpartners ontwikkelen zowel maatregelen ter preventie en bestrijding van de klassieke varkenspest centraal alsook de in de laatste tijd steeds belangrijker wordende epidemieën, zoals de “aviaire influenza” (vogelgriep), de ziekte van Aujeszky en blauwtong.

Het uitbreken van dit soort epidemieën veroorzaakt binnen de betrokken regio enorme organisatorische inspanningen, die automatisch gepaard gaan met hoge kosten. Uitgangspunten voor de grensoverschrijdende crisispreventie en een op elkaar afgestemd crisismanagement zijn vooral op volgende gebieden te vinden: het treffen van bestrijdingsmaatregelen door de overheidsinstellingen van het betreffende land in nauw overleg met de Europese Commissie, de bemonstering van veestapels, noodvaccinaties en het massaal ruimen van vee, waardoor verdere uitbreiding van de ziekte moet worden voorkomen.

Hoe kosten- en arbeidsintensief de bestrijding van dierziekten ook is, zo belangrijk is de preventie voor een geslaagde beheersing van dierziekten. Met elke overwonnen crisissituatie groeit het bewustzijn met betrekking tot de maatregelen, die erbij helpen om de mogelijkheid van het optreden van een dieziekte c.q. de omvang daarvan terug te dringen. In het kader daarvan worden door overheidsinstellingen onder andere alle mutaties binnen veebestanden in heel Europa gedocumenteerd, bedrijfsinterne hygiënemaatregelen verder ontwikkeld en waarschuwingssystemen opgezet.

De houders van door ruimingsmaatregelen getroffen vee worden in Nederland en Duitsland verschillend financieel gecompenseerd voor hun directe verliezen. Voor beide landen geldt, dat de indirecte gevolgkosten van een crisis meestal aanzienlijk hoger zijn en normaal gesproken niet worden vergoed. In het geval van een epidemie zijn vaak hele regio’s wekenlang op slot, waardoor in de betreffende regio’s geen vee kan worden verhandeld of getransporteerd.