Nederlands Deutsch Intranet Login

Colofon

Colofon

GIQS e.V.
(Interessensgemeinschaft Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung e.V.)
Voorzitter:   Prof. Dr. Brigitte Petersen, Universiteit Bonn

Adres

c/o Universiteit Bonn
Landbouwkundige Faculteit
Instituut voor dierwetenschappen
Afd. Preventief Gezondheidsmanagement
Katzenburgweg 7-9
D 53115 Bonn
Tel.: +49-228 / 73 2821 of 73 2059
Fax: +49-228 / 73 6515

De vereniging is geregistreerd bij het kantoonsgerecht Kleve (VR 1079). Door de belastingsdienst in Kleve werd onder het cijfer 116/5746/3767 toegekend, dat ze van algemeen nut is.

 

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt GIQS de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

GIQS draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site - behalve voor privé gebruik -mogen niet zonder schriftelijke toestemming van GIQS worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.