Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7 van 14 januari 2013

Interessante resultaten als bekroning van het project

Meer dan 80 deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik, om op 13 december bij de officiële afsluitende conferentie met betrekking tot het SafeGuard-project, welke werd gehouden in het forum van de universiteit Wageningen, informatie te verkrijgen over de resultaten van het project. De projectpartners uit Duitsland en Nederland werden welkom geheten door Dirk Jan den Boer, vertegenwoordiger van de universiteit. In drie parallel lopende zittingen over de kernthema's voedselveiligheid, zoönozen en dierziekten werden de wetenschappelijke resultaten uit de in totaal 18 werkpakketten gepresenteerd, waaraan in de loop van de laatste vier jaar in totaal zo'n 200 personen hadden meegewerkt. Inhoudelijk werd er heel wat behandeld. Meer>>

Korte beschrijving van de resultaten van de particuliere arbeidspakketten, download>>
Tijdens het project zijn er bovendien verschillende handleidingen ontstaan:
AP 1.3 (duitse versie): "Leitfaden zum Umgang mit Milch aus MKS-Restriktionsgebieten" Download (3,5 MB) >>
AP 2.2b: "Handleiding voor de monitoring van gespeende biggen in Nederland en Duitsland.
Voorstellen voor de bemonstering, de verzending, het laboratoriumonderzoek en rondzendoefeningen". Download>>
AP 3.1 (duitse versie) "Die risikobasierte Fleischuntersuchung ohne Anschnitte beim Schwein. Niedersächsischer Leitfaden für die amtliche Überwachung".  Download>>
Meer over de uitreiking van de CBP³-awards aan Sjaak Kamps en prof dr. Friedhlem Jaeger tijdens de finale SafeGuard-bijeenkomst in Wageningen, meer>>

 

 

‘Bonner Runde’ over het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij

Duitse en Nederlandse deskundigen uit de varkenssector hebben in november 2012 hun grensoverschrijdende dialoog voortgezet. Op invitatie van het Nederlandse PVV discuteerden ze over een verantwoord antibioticagebruik in de varkenssector. Ze eisten in deze context ook een verbeterde samenwerking met dierenartsen. 

De tijdschrift ‚bignews’ van de ‘Bonner Runde’ verschijnt alleen maar in Duits, u kunt ze hier downloaden>>

Aanwijzing in samenhang met de laatste declaratie van kosten

Denkt u a.u.b eraan uw meldingen voor de laatste declaratie van kosten op 28 februari op tijd in te dienen.

Christiane Patermann zal GIQS op 1 februari verlaten omdat ze aan een nieuwe baan begint. Wij wensen veel succes en plezier.  

Uw contactpersoon tot het einde van het project op het gebied van administratie en financiële zaken zal dr. Adriane Mack (a.mack@giqs.org) zijn.

Kick-off van het nieuwe project HUPAction

Op 8 Januari 2013 is het officiële startschot gegeven voor het INTERREG IVA project EH@C HUPAction tijdens een Kick-Off bijeenkomst aan de Wageningen Universiteit (WUR). Een doelstelling van het project met een budget van in totaal 2.4 miljoen Euro is het opbouwen van grensoverschrijdende infrastructuren voor de crisiscommunicatie op het gebied van de fruit en groente producerende sector. Door het project wordt een vermindering van de risico´s bereikt die zouden kunnen ontstaan door bepaalde ziekteverwekkers in groente en fruit: aan de ene kant voor de gezondheit van de consument, aan de andere kant voor de betrokken sector binnen de Euregio Rijn Waal. GIQS is met name belast met het voorbereiden en uitvoeren van een grensoverschrijdende crisisoefening. In verband hiermee zal er een diepgaande uitwisseling van gedachten met de SafeGuard activiteiten moeten plaatsvinden. In totaal zijn er zeven organisaties betrokken bij het project. De inhoudelijke activiteiten zullen er in September 2014 afgerond zijn. 

Contactpersoon: dr. Oliver Breuer (o.breuer@giqs.org)