Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 6

SafeGuard Nieuwsbrief 6

Vliegen als overbrengers van gevaarlijke ziektes lange tijd onderschat

Dat vliegen niet alleen lastige kleine plaaggeesten zijn, maar bovendien gevaarlijke ziektes kunnen overbrengen, blijkt uit een studie, die in het kader van het INTERREG IV A project SafeGuard werd uitgevoerd. Het belangrijkste doel van de studie was om het voorkomen en de manier van overbrenging van bacteriële ziekteverwekkers (bijvoorbeeld Campylobacter sp.) of van parasieten (Cryptosporidium-soorten) vast te stellen, die allemaal ernstige darmontstekingen of gevaarlijke diarree kunnen veroorzaken. meer

Een klein aantal van de persberichten vindt u hier

SG-eindbijeenkomst

Het eind van het SafGuard-project komt steeds dichterbij. Op 13 december 2012 moeten de resultaten van het project op een officiële slotbijeenkomst worden gepresenteerd en geëvalueerd. De bijeenkomst vindt plaats van 10:00 - 17:00 uur in het  forum van de universiteit Wageningen (NL).
Verdere details over de bereikbaarheid  alsook over het exacte verloop van de dag vindt u binnenkort op de website van SafeGuard. Ook geïnteresseerden, die niet aan het project hebben deelgenomen, zijn van harte welkom. De deelname is gratis.

CBP³-prijsuitreiking

In het kader van de SafeGuard-slotbijeenkomst vindt ook de uitreiking van de Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³) plaats. Deze prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2011 naar aanleiding van het tienjarig jubileum. Winnaar van vorig jaar aan de Duitse zijde was, Manfred Nüssel, president van het Deutsche Raiffeisenverband en aan Nederlandse zijde Dr. Martijn Weijtens (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).
Meer hierover vindt u hier

Antibiotica-projectaanvraag in voorbereiding

Het zoönotische potentieel en de resistentieontwikkeling van MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) vormden een groot werkdomein binnen het project SafeGuard, AP 2.3. Omdat de thematiek echter geenszins aan relevantie en actualiteit heeft ingeboet, zal een consortium, waaraan ook projectpartners van SafeGuard meewerken een antibiotica-aanvraag indienen in het kader van het 7e kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek van de EU. Voor het eerst zullen dan binnen dit thema zowel de algehele voedselketen alsook de klinische sector komen te vallen. Naast Duitse en Nederlandse instituten voor wetenschappelijk onderzoek zullen ook universiteiten uit Oost-Europa aan dit consortium gaan deelnemen.

Binnen het project FIN-Q.NRW hebben zich verder ook wetenschappers van de universiteit Bonn beziggehouden met het hygiënemanagement en de resistentieontwikkeling van MRSA en ESBL (Extended-Spectrum-Betalaktamasen) bij E.coli-bacteriën in landbouwbedrijven. Als eerste stap werden in de bedrijven zowel MRSA- alsook ESBL-monsters van ca. 570 dieren en 85 personen met intensief contact met dieren (houders van dieren, dierenartsen, adviseurs) alsmede 144 verzamelmonsters van luchtkiemen genomen, vervolgens kwalitatief onderzocht en getypeerd. Daardoor kon in de tweede stap van de proefuitvoering een keuze worden gemaakt uit geheel onopvallende en zeer opvallende bedrijven. In de geplande projectaanvraag zullen ook de resultaten van deze onderzoeken worden betrokken.

 

5. De Bonner Runde over het mesten van beren

In juli werd er een discussie gevoerd in de zogenaamde Bonner Runde, een door het Nederlandse PVE geïnitieerde groep van deskundigen, over kwesties met betrekking tot het mesten van beren. Meer

Wijziging in het bestuur van GIQS

In het bestuur van GIQS zijn personele wijzigingen opgetreden. Meer

Richtlijn voltooid

De richtlijn voor de omgang met melk uit MKZ-restrictiegebieden als resultaat van het deelproject „Omgang met melk“ van het werkpakket 1.3. is voltooid en kan per direct van de SafeGuard-website worden gedownload:

Download