Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 4

GIQS Nieuwsbrief 4

„SafeGuard neemt een bijzondere positie in“

Op 12 oktober 2011 vond op het Westfaalse landgoed Havichhorst niet ver van de stad Münster de eerste grote openbare conferentie plaats waarin de tot nu toe uitgewerkte resultaten van het project SafeGuard werden gepresenteerd.  Met 19 lezingen over epidemieën onder dieren, zoönozes, veiligheid van levensmiddelen alsook over sectoroverstijgende onderwerpen was er sprake van een bijzonder breed spectrum. Dr. Helmut Saatkamp van de universiteit Wageningen (NL), die zijn medewerking al aan diverse INTERREG-projecten heeft verleend, die zelf het thema epidemieën onder dieren tijdens de conferentie presenteerde en een aantal doctorandi begeleidt, kan zeker worden gezien als een van de grootste kenners van het project. In het gesprek uitte hij zich over de conferentie en gaf een beoordeling. Verder lezen

Vierde "Bonner Runde" vergadert over het grensoverschrijdende crisismanagement in de varkens(vlees)sector

Op 18 november werd met de nu al 4e "Bonner Runde" de grensoverschrijdende gedachtenuitwisseling tussen de Duits-Nederlandse varkensvleesbedrijven in Bonn voortgezet. Organisator is het Nederlandse Productschap Vee en Vlees (PVV) in samenwerking met GIQS. Doel van de ronde tafel is de samenwerking binnen de gemeenschappelijke economische regio's te versterken en het potentieel van een intensieve samenwerking te definiëren, om zich vooral in gevallen van crises staande te kunnen houden. Een preventief en interregionaal georganiseerd crisismanagement, bijv. in geval van epidemieën onder dieren is daarbij van fundamentele betekenis: beschermingsmaatregelen worden op Europees niveau gedefinieerd, de implementatie ligt echter in het nationale takenpakket en de realisatie daarvan is in Duitsland zelfs regionaal verankerd. In het geval van crisis heeft dat voor alle betrokkenen verstrekkende consequenties en economische verliezen tot gevolg. De "Bonner Runde" zal daarom de organisatorische alsook technische voorwaarden peilen en bespreken of en hoe gemeenschappelijke strategieën voor een grensoverschrijdend crisismanagement in daden zouden kunnen worden omgezet.

 

Bignews, de nieuwsbrief van de Nederlandse varkensfokkers, zal in week 49 in gedrukte vorm verschijnen en daarna ook op de website van GIQS als download beschikbaar zijn.

 

 

Kick-off-bijeenkomst van een grensoverschrijdende samenwerking voor veilige levensmiddelen in Villa Hammerschmidt

Op 21 oktober werd ten overstaan van circa 60 genodigde gasten uit wetenschap, bedrijfsleven en bestuurswereld de cluster Bonn.realis tijdens een feestelijke plechtigheid in Villa Hammerschmidt voor het eerst aan het publiek voorgesteld. De wezenlijke doelstelling van deze cluster is door innovatieve organisatieconcepten en hightec-oplossingen de veiligheid van levensmiddelen te vergroten en daarmee ook in crisissituaties de voedingsveiligheid voor de bevolking te waarborgen. Natuurrampen, epidemieën onder dieren, criminele handelingen, maar ook managementfouten kunnen zowel kortdurende alsook langdurige crises veroorzaken. Deskundigen uit de regio Bonn, Rhein-Sieg en Ahrweiler hebben zich ten doel gesteld om dergelijke uitzonderingssituaties te voorkomen. Door een concentratie van talrijke kleine en middenstandsbedrijven onderscheidt de clusterregio zich juist van „global players" en instituten voor wetenschappelijk onderzoek, die zich vooral concentreren op het gebied van kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen - zij  is daarmee ongeëvenaard.

Het acroniem Bonn.realis staat voor „Bonn Research Alliance of innovative Information Systems in International Quality Food Chain Communication“. Nog dit jaar moet Bonn.realis de structuur van een "gemeinnütziger Verrein" - een vereniging ten behoeve van het algemeen belang - krijgen. Prof. dr. Brigitte Petersen bereidt als woordvoerder van de cluster op dit ogenblik de noodzakelijke stappen voor de oprichting van de vereniging voor.

Fotogalerie

Informatie over de cluster onder www.bonnrealis.de

Territoriale samenwerking in Europa: INTERREG in Noordrijn-Westfalen

Noordrijn-Westfalen is in talrijke Europese projecten in het kader van de INTERREG-programma's voor de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking vertegenwoordigd. De veelzijdigheid van de Europese samenwerkingsverbanden wil het ministerie voor economie, energie, bouw, wonen en verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in samenwerking met de euregio's in het Belgisch-Duits-Nederlandse grensgebied op een gemeenschappelijke bijeenkomst op 1 december te Düsseldorf presenteren. Hiertoe zullen zich op een projectmarkt tal van initiatieven uit de INTERREG A-, B- en C-programma's (onder ander ook SafeGuard) presenteren. Tegelijk moeten de projectverantwoordelijken de gelegenheid krijgen te netwerken en onderling kennis uit te wisselen. Het debat over de toekomstige vormgeving van het Europese structuurbeleid vanaf 2014 is met de publicatie van de ontwerpen voor de nieuwe structuurfondsverordeningen in een stroomversnelling gekomen. Ook een vooruitblik op de INTERREG-programma's in de komende gesubsidieerde periode zal daarom een belangrijk thema van de bijeenkomst zijn.

Verdere informatie

Ook in gevallen van crises moet melk veilig blijven

In het kader van het werkpakket 1.3 van SafeGuard heeft het LAVES een leidraad voor de omgang met rauwe melk uit MKZ-restrictiegebieden evenals voor het „imagoprobleem“ van dergelijke melk verwerkende bedrijven opgesteld. Daartoe werden ervaringen en aanzetten tot oplossingen tussen Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen uitgewisseld. De leidraad moet in het voorjaar van 2012 verschijnen en zal via het LAVES verkrijgbaar zijn.

Nadere informatie kunt u daarover verkrijgen bij Franziska Gierke (Franziska Gierke@laves.Niedersachsen.de) en Christa Jeske (Christa.Jeske@laves.Niedersachsen.de) van het LAVES.

GIQS ontvangt Europees kwaliteitslabel voor de clusters management

GIQS heeft in het kader van de European Cluster Excellence Initiative deelgenomen aan de  benchmarking voor Noord-Europese landen, Duitsland en Polen en mag sinds 10 oktober 2011 het bronzen label dragen. In totaal werden 143 clusters in zeven Europese landen gewaardeerd. Doel van het initiatief is, om het Europese clusterbeleid te versterken, de efficiëntie van hun management te vergroten alsook de internationale samenwerking tussen individuele clusters te stimuleren. Meer daarover

Voor zichzelf

De SafeGuard-projectmanager dr. Oliver Breuer is vanaf 23 november voor zeven maanden met ouderschapsverlof. Hij wordt gedurende die periode voor wat inhoudelijke kwesties betreft vertegenwoordig door dr. Martin Hamer (e-mail: m.hamer@giqs.org) en dr. Maren Bruns (e-mail: m.bruns@giqs.org). In financiële aangelegenheden kunt u nog steeds terecht bij Christiane Patermann. 

Wij wensen al onze projectpartners nu alvast een vrolijk kerstfeest en een succesvol (SafeGuard)-jaar 2012.