Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 2

GIQS Nieuwsbrief 2

Gewijzigde subsidiegrondslagen

Het Comité van Toezicht heeft een wijziging van verschillende programmadocumenten besloten. De wijziging is op 1 januari 2011 ingegangen. De subsidiegrondslagen zijn op diverse punten gewijzigd en verduidelijkt, vooral de formuleringen met betrekking tot de calculatie en afrekening van personeelskosten werden herzien en toegelicht. Daarboven werden ook de algemene aanvullende bepalingen en de leidraad communicatie voor de uitvoering  in het kader van INTERREG IV A programma’s zoals SafeGuard toegepast. De actuele documenten vindt u in het intranet van onze SafeGuard website en op www.deutschland-nederland.eu

Voor publicaties is er naast het programmalogo met kleurige tekst nu ook een programmalogo met witte tekst ontwikkeld. Bovendien is een tabellarisch overzicht gegeven, die de richtlijnen voor de communicatiemiddelen verduidelijkt.

Aankondiging SafeGuard conferentie

De eerste SafeGuard conferentie vind plaats op 12 october 2011 in het Westfaalse Gut Havichhorst in de buurt van Münster. Op deze conferentie komen SafeGuard-projectpartners en externe deskundigen bijeen om nader overleg te plegen over voorlopige projectresultaten en nieuwe ideen voor synergien binnen het project. De bijeenkomst is in eerste instantie gericht op stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid uit de Duits-Nederlandse grensregio.

Om deze conferentie zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden willen wij alle projectpartners verzoeken tijdig contact op te nemen met GIQS om het presenteren van projectresultaten goed te kunnen plannen. Tijdens de conferentie worden vooral wetenschappelijke bijdragen gepland, maar ook voorbeelden van toepassing in de praktijk. Bovendien willen wij alle partners graag vragen om naar mogelijkheiden om externe deskundigen attend te maken op de conferentie. Op deze wijze willen wij  de voor onze resultaten belangrijke stakeholders uitnodigen.

De SafeGuard conferentie zal deel uitmaken van een reeks van GIQS bijeenkomsten  in Gut Havichhorst. Op 11 october 2011 vind er een meeting plaats in het kader van het project FIN-Q.NRW. Na afloop van dit meeting begint de ledenvergadering 2011 van GIQS. Op 13 october 2011 gaat er op basis van het Marie-Curie project Quarisma een internationale conferentie plaatsvinden. Vervolgens vinden op vrijdag 14 october 2011 een aantal kleine workshops plaats die samenhangen met de agenda van de beide conferenties van deze week.  

Met vragen en opmerkingen bij de conferentie of de andere bijeenkomsten kunt u graag terecht bij Oliver Breuer (+49-228-73-2060 – o.breuer@giqs.org).

Biotestmethode voor voeder- en levensmiddelen

Een van de onderzoeken binnen het SafeGuard arbeidspaket 3.3 (Procedures en prognosemodellen voor de risicogerichte analyse en controle van voeder- en levensmiddelen) heeft in samenhang met het jongste dioxineschandal in voedermiddelen veel aandacht gekregen. Prof. Roland Goerlich probeert de biotestmethode zo te optimaliseren, dat hiervan onder normale omstandigheden voor de controle van levensmiddelen en diervoeders gebruik kan worden gemaakt. Bij deze testmethode worden speciale celculturen, bioassays, aan vloeibaar gemaakte voermonsters blootgesteld. In de cellen verandert bij contact met dioxinen en vergelijkbare substanties de activiteit van meerdere genen. De verhoogde vorming van een bepaald ontgiftingsenzym kan dan worden gemeten. Ringtrials zijn al succesvol afgesloten.

Voor meer informatie
en Persbericht in Hannoversche Allgemeine Zeitung „Kontrollen mit Köpfchen“.

Nieuwe informatieberichten voor verbeterde Salmonella monitoring

De in het kader van het SafeGuard arbeidspaket 2.1 (Concepten ter bestrijding van salmonella’s bij varkens en pluimvee conform de richtlijnen van de EU) samen met de Erzeugergemeinschaft Rheinland uitgewerkte test- en informatieberichten zouden kunnen bijdragen tot een verbeterde Salmonella monitoring. Hoe de informatieberichten uitzien en welke infomatie zij bevatten – voor meer infomatie kunt u hier terecht

BESH-excursie naar Nederland

In samenhang met de projecten Q-PorkChains en Quarisma hebben deskundigen en varkenshouders  van de „Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall“ (BESH) op 15 en 16  maart een bezoek gebracht  aan nederlandse varkensbedrijven en proefbedrijven. Onderwerpen waren onder ander het duurzaam houden van varkens en  regionaal  vermarkten van vleesproducten. De experts discussieerden onder anderen over de vraag hoe zich het gedeelte van intramusculair vet laat verhoogen om de gewenste  kwalteit van vlees te verkrijgen. Op verzoek van de deelnemers zijn nog verdere grensoverschrijdende bijeenkomsten en excursies in voorbereiding.

Van 29 mei tot 1 juni zal er bovendien een Europees netwerk bijeenkomst over Saddleback varkens plaatsvinden in Wolpertshausen. Geinteresseerden kunnen graag terecht bij  Wim.houwers@giqs.org

In het kort

  1. De “Wissenschaftspreis 2011” werd dit jaar toegekend aan de groep Cold-Chain-Management van de universiteit Bonn. In de categorie beste cooperatie werd de werkgroep onderscheiden voor haar werk „Kühlkettenoptimierung durch interaktive und interdisziplinäre Kooperationen aus Lehre, Industrie und Forschung“ onder leiding van Dr. Judith Kreyenschmidt.

  2. Een omvangrijke verslaggeving van de “Bonner Qualitätsmanagement-Tagen” van 28 februari tot/met 2 maart vindt u op onze GIQS-website, meer

  3. GIQS zal op de SafePork conferentie in Maastricht van 19 tot 22 juni met een eigen beursstand present zijn. Wij zouden erg blij zijn als u zou willen komen! Meer informatie aangaande het congress en het definitieve programma vindt u hier http://www.safepork.org/home

  4. In februari 2011 hebben twee GIQS medewerker hun proefschrift verdedigd. Het onderwerp van Maren Bruns was “Inter-organisational innovation processes in the agrifood industry: An approach to improving management support services applied to the meat industry”. Ze onderzocht  daarin hoe het management van een innovatienetwerk zoals GIQS zijn portfolio van dienstverleningen op de wensen van zijn clienten moet toepassen om hun innovaties te kunnen bevorderen.

    Oliver Breuer
    onderzocht  in zijn studie „Cross border crisis management concept: Establishing cooperation measures between Dutch and German veterinary authorities in animal disease control” de voor- en naardelen van grensoverschrijdende samenwerking in samenhang met de bestrijding van dierziekten. Concluderend ontwikkelde hij een voorstel voor de praktiek om dergelijke situaties in Nederland en Duitsland te kunnen beheersen.