Nederlands Deutsch Intranet Login

GD

Bijeenkomst vakgroep zoönosen

Start

End

Organizer

Type

Place

09.02.2012

09.02.2012

GD

Evenement van GIQS

Deventer

Agenda:

11:00 uur             Welkom door Peter van der Wolf, afmeldingen, vaststellen van de agenda

11:05 uur             Voorstel ronde

11:20 uur             Stand van zaken AP 2.1 door Stefan Gräfen

11:50 uur             Stand van zaken AP 2.2-A door Peter van der Wolf

12:20 uur             Lunch

13:00 uur             Stand van zaken AP 2.2.-B door Peter van der Wolf

13:15 uur             Stand van zaken AP 2.3 door Peter van der Wolf

13:45 uur             Toelichting op de IRIS workshop in Berlijn door Ricarda Schmithausen

14:05 uur             Stand van zaken AP 2.4 door Falk Gestmann

14:30 uur             Stand van zaken AP 4.1 door Sophia Schulze-Geisthövel

15:00 uur             Afronding en sluiting