Nederlands Deutsch Intranet Login

Interview

„SafeGuard neemt een bijzondere positie in“

Op 12 oktober 2011 vond op Gut Havichhorst de eerste grote openbare conferentie plaats waarin de tot nu toe uitgewerkte resultaten van het project SafeGuard werden gepresenteerd. Met 19 lezingen over epidemieën onder dieren, zoönosen, veiligheid van levensmiddelen alsook over sectoroverstijgende onderwerpen was er sprake van een bijzonder breed spectrum. Dr. Helmut Saatkamp van de universiteit Wageningen (NL), die zijn medewerking al aan diverse INTERREG-projecten heeft gegeven, die zelf het thema epidemieën onder dieren tijdens de conferentie presenteerde en een aantal doctorandi begeleidt, kan zeker worden gezien als een van de grootste kenners van het project. Ute Warkalla (GIQS) vroeg hem om zijn beoordeling.

 

Hoe zou u nu we halverwege zijn de vordering van het project beoordelen?

Saatkamp: Natuurlijk zijn de vorderingen bij de afzonderlijke werkpakketten heel verschillend. Dat komt ook, omdat een aantal werkpakketten al bijna zijn afgesloten, terwijl andere nog maar halverwege zijn. De ervaring uit eerder projecten heeft aangetoond, dat je nooit alles tot in het kleinste detail kan plannen. En als je bedenkt hoe omvangrijk dit SafeGuard-project is, zou ik zeggen, dat het eigenlijk heel goed vordert.

 

Vooral wanneer binnen een project verschillende onderwerpen worden behandeld ligt het toch zeker ook wel in de lijn der verwachtingen, dat het tot synergie-effecten komt. Hoe schat u dat in?

Saatkamp: Een uitwisseling van kennis en een wederzijdse verrijking vindt tegenwoordig - zoals ik dat waarneem - hoofdzakelijk plaats binnen de categorieën epidemieën onder dieren, zoönosen en veiligheid van levensmiddelen. Er is al gebleken, dat resultaten voor andere werkgroepen bijzonder nuttig kunnen zijn en dat van hun werk gebruik wordt gemaakt. Vooral op het gebied van epidemieën onder dieren, hecht ik ook zeer veel waarde aan de uitwisseling van kennis. Wat synergieën in de klassieke zin betreft, dus dat er onderzoeksresultaten zichtbaar worden, die meer zijn dan alleen de optelsom van hun componenten, zie ik momenteel nog niet. Synergie-effecten zouden het meest te verwachten zijn bij de geplande grensoverschrijdende crisesoefening, waarmee het in elkaar grijpen van de meest uiteenlopende processen in het geval van het uitbreken van epidemieën onder dieren wordt nagebootst en uitgetest. Daar stromen dan de werkresultaten vanuit de verschillende groepen samen. Ik verwacht daar veel van.

 

Hoe zit het met de zogenaamde horizontale kwesties? Is er daarbij sprake van een bijzonder intensieve uitwisseling die de beperkingen van de werkpakketten te boven gaat?

Saatkamp: Dat zie ik eerlijk gezegd niet. Eigenlijk is er eerder sprake van het tegendeel. Maar dat ligt misschien ook wel aan de behandelde kwesties, die uiteindelijk toch nogal los van het overige project worden behandeld. Zo is het op een gegeven moment gegaan. Wat het project SafeGuard bijzonder kenmerkt, is naar mijn mening het feit, dat door de infrastructuur van het project heel snel expertise uit andere multidisciplinaire werkpakketten kan worden aangetrokken. Dat is wel bijzonder te noemen en daarmee neemt SafeGuard ook een bijzondere positie in.

 

Waren er zelfs voor u verrassende resultaten op de conferentie te horen?

Saatkamp: Vooral de complexiteit van het MRSA-onderzoek heeft me verrast. Ook het feit, dat de veehoudende bedrijven klaarblijkelijk een veel geringere rol spelen in de verspreiding van de multiresistente kiemen dan men oorspronkelijk heeft gedacht. Maar onderzoek levert eigenlijk altijd onverwachte en spannende resultaten op.

« Back to list