Nederlands Deutsch Intranet Login

Aankondiging

SafeGuard conferentie in october 2011

De eerste SafeGuard conferentie vind plaats op 12 october 2011 in het Westfaalse Gut Havichhorst in de buurt van Münster. Op deze conferentie komen SafeGuard-projectpartners en externe deskundigen bijeen om nader overleg te plegen over voorlopige projectresultaten en nieuwe ideen voor synergien binnen het project. De bijeenkomst is in eerste instantie gericht op stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid uit de Duits Nederlandse grensregio.

Om deze conferentie zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden willen wij alle projectpartners verzoeken op tijd contact op te nemen met GIQS om het presenteren van projectresultaten goed te kunnen plannen. Tijdens de conferentie worden vooral wetenschappelijke bijdragen voorgestelt, maar ook voorbeelden van toepassing in de praktijk. Bovendien willen wij alle partners graag vragen om naar mogelijkheid externe deskundigen attend te maken op de conferentie. Op deze wijze zullen wij zeker de voor onze rsultaten belangrijke stakeholders kunnen welkom heten.

De SafeGuard conferentie zal deel uit maken van een reeks van GIQS vergaderingen in Gut Havichhorst. Op 11 october 2011 vind er een meeting plaats in het kader van het project FIN-Q.NRW. Na afloop van dit meeting begint de ledenvergadering 2011 van GIQS. Op 13 october 2011 gaat er op basis van het Marie-Curie project Quarisma een internationale conferentie plaatsvinden. Vervolgens vinden op vrijdag 14 october 2011 een aantal kleine workshops plaats die samenhangen met de agenda van de beide conferenties van deze week.  

Met vragen en opmerkingen bij de conferentie of de andere bijeenkomsten kunt u graag terecht bij GIQS medewerker Oliver Breuer (+49-228-73-2060 – o.breuer@giqs.org).

 

« Back to list