Nederlands Deutsch Intranet Login

AP 1.3

Ook in gevallen van crises moet melk veilig blijven

De mond- en klauwzeer (MKZ) behoort in Midden-Europa al tot de ‚exotische epidemieën onder dieren’. Echter met name in Afrika en Azië komt deze zeer besmettelijke virusziekte nog veel voor. Wereldwijd leven momenteel naar schatting meer dan 2,6 biljoen hoefdieren in landen waar MKZ permanent aanwezig is. Gelijktijdig nemen de productie en de handel met dierlijke producten uit dergelijke endemische MKZ-gebieden voortdurend toe. Gevolg daarvan is dat het risico van een herinvoer van het virus naar gebieden die reeds lange tijd MKZ-vrij zijn wordt verhoogd.

Daarom is de ontwikkeling van noodscenario’s evenals het ter beschikking hebben van materialen voor een snelle inperking van de epidemie bij een eventuele uitbraak belangrijk. Omdat de melk, zelfs wanneer nog geen tekenen van ziekte bij de koeien te zien zijn, al virussen kan bevatten, zijn regelingen aangaande de omgang met melk in de restrictiegebieden van een MKZ-uitbraak nu al een vast onderdeel van vele MKZ-crisesplannen in andere landen. Daarmee verbonden zijn veelal ook praktische voorbereidingen, zoals bijv. de uitrusting van melkauto's met desinfectiefaciliteiten. Op basis van zeer uiteenlopende structurele omstandigheden moeten afzonderlijke oplossingen worden gezocht voor het ophalen en de onschadelijke verwijdering of verwerking van rauwe melk uit MKZ-crisesgebieden.

In het kader van het project SafeGuard werden ervaringen en voorstellen voor oplossingen uitgewisseld met betrekking tot de omgang met de rauwe melk uit MKZ-restrictiegebieden evenals met betrekking tot het „imagoprobleem“ van dergelijke melkverwerkende bedrijven tussen Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Om ervaringen met het transport en de verwerking van de melk en de realiseerbaarheid van noodzakelijke maatregelen in geval van crisis te verzamelen werden in drie Nedersaksische zuivelfabrieken bedrijfsaudits met behulp van een door het Nedersaksische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) ontwikkeld auditformulier uitgevoerd. Open juridische kwesties met betrekking tot de MKZ-verordening, zoals bijv. de monsterneming en het onderzoek van melkmonsters op remstoffen werden opgepakt en konden worden opgelost.

Zowel voor de medewerking verlenende autoriteiten alsook voor de melkproducenten en de melkverwerkende bedrijven stelt het LAVES vanuit de in het SafeGuard-project verzamelde kennis een richtlijn op. Deze moet enerzijds helpen bij de crisisplanning en anderzijds zorgen voor praktische oplossingen en materialen in de vorm van checklists en informatiebladen, die in geval van een epidemische uitbraak het crisismanagement moeten verlichten. Afhankelijk van het belang kunnen daaruit afzonderlijke themagebieden worden uitgelicht, zoals bijv. basiskennis met betrekking tot de MKZ, wettelijke basis aangaande het transport en de verwerking van rauwe melk uit MKZ-restrictiegebieden of het onschadelijk verwijderen van die melk.

De richtlijn zal tegen het eind van het jaar in gedrukte vorm beschikbaar zijn en kan via het LAVES worden verkregen. Aan het grote publiek zullen de resultaten voor het eerst tijdens de conferentieweek van de GIQS van 11 t/m 14 oktober op het Westfaalse landgoed Havichhorst vlakbij Münster worden gepresenteerd (nadere informatie hieromtrent is te vinden op www.giqs.org).

« Back to list