Nederlands Deutsch Intranet Login

AP 1.5

MKZ-Crisisoefening met goede respons

Met meer dan 50 deelnemers en waarnemers was de strategische table-top-oefening in Kleef bijzonder goed bezocht. Aanwezig waren hooggeplaatste vertegenwoordigers van de voor het desbetreffende nationale crisismanagement verantwoordelijke bevoegde veterinaire autoriteiten, vertegenwoordigers van de regionale en landelijke overheid, die uitleg gaven over hun handelwijze en grensoverschrijdende opties bespraken. Thematisch werd de uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) in het Duits-Nederlandse grensgebied nagebootst. In geval van een besmetting moet er veel informatie worden verzameld, geëvalueerd, doorgestuurd en moeten er snel beslissingen worden genomen. Verantwoordelijkheden en communicatiewegen liggen in ieder land en op ieder bevoegdheidsterrein anders. Om die reden zou eigenlijk de wijze van samenwerking aan weerszijden van de grens vast moeten staan.

De oefening was verdeeld over drie rondes, waarin de deelnemers steeds weer met nieuwe feiten werden geconfronteerd. In de eerste ronde ging het er hoofdzakelijk om bij een besmetting de handel en het transport van dieren zo snel mogelijk effectief stil te leggen en de communicatie over de genomen en nog te nemen maatregelen op gang te brengen. Het scenario in de tweede ronde confronteerde de deelnemers met een situatie die tot op heden nooit eerder grensoverschrijdend was geoefend, waarbij in de omgeving van de epidemische uitbraak vaccinatiemaatregelen werden getroffen. In vroegere jaren was het gebruikelijk alle dieren binnen een gedefinieerde radius preventief te ruimen, waarbij het niet uitmaakte of ze besmet of gezond waren! Omdat de nadruk steeds vaker op de bescherming van dieren wordt gelegd, wordt er inmiddels weer overgegaan tot vaccineren. Onopgelost blijft echter nog steeds het - zuiver markteconomische - probleem van het verhandelen van gezonde en gevaccineerde dieren. In de afsluitende derde ronde ging het nog om de regionalisering van de uitbraakvoorvallen en de vraag, hoe en of er grensoverschrijdende regio's zouden kunnen worden gecreëerd.

« Back to list