Nederlands Deutsch Intranet Login

Event

Kick-off van het project Safeguard

Kleve/ Bonn/ Wageningen, 3.12.2008 - Door de toekenning van het INTERREG IVA project „SafeGuard“ is de grote belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het westeuropese economisch gebied op het niveau van landbouw en levensmiddelen bevestigd. In totaal 35 verschillende partnerorganisaties uit onderzoek, overheid en bedrijfsleven zullen in de loop van de komende vier-en-half jaar over 9.35 miljoen Euro inzetten voor de ontwikkeling van concepten en maatregelen. Onderwerpen binnen het project zijn de preventie van dierziekten en zoönosen, en initiatieven van bedrijven uit de verschillende schakels van de productieketens die een betere communicatie op het gebied van kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid willen mogelijk maken. Het geld wordt daarbij o.a. besteed aan de opbouw van moderne informatie- en communicatiesystemen en de ontwikkeling van innovatieve controle- en surveillancemethoden.


Netwerken binnen een gezamenlijke landbouwsector

„De nauwe samenwerking tussen de landbouwsectoren in Duitsland en in Nederland is de grondslag voor de goede concurrentiepositite van deze grensregio in Europa. Juist daarom zijn risico´s zoals vogelgriep, varkenspest of salmonella voor bedrijven en verantwoordelijken aan beide zijden van de grens even belangrijk”, aldus projectleider Dr. Martin Hamer van de Duits Nederlandse onderzoeksplatvorm GIQS e.V.. Het project “SafeGuard” is daarom van een bijzonder brede partnerstructuur voorzien om de hele grensregio van de Noordzee tot het Rijnland te kunnen integreren. Het initiatief voor het project werd genomen door het landbouwministerie van Noordrijnland Westfalen (MUNLV), de voorbereiding werd gedaan door de landbouwuniversiteiten van Wageningen en Bonn, die allebei sinds het begin leden van GIQS e.V. waren.


Meer routine door grenzoverschrijdende dieziekteoefening

Naast de ontwikkeling van gezamelijke technologie en concepten voor de ontdekking en beheersing van risico´s wordt in de loop van het project op verschillende manieren het verloop van een crisis getraind. Er worden bijscholingen voor dierhouders en dierenartsen gerealiseerd en er wordt een grensoverschrijdende dierziekteoefening voorbereid waar alle verantwoordelijke organisaties uit Nederland, Noordrijnland Westfalen en Nedersaksen aan deel nemen. Doel is om de resultaten uit de verschillende arbeidspakketten te toetsen en te profiteren van wederzijdse. “Dit is de eerste grensoverschrijdende oefening op drie-landen-niveau. Wij zijn ervan overtuigd met deze oefening een betere afstemming tussen de experts in beide landen te kunnen bereiken”, legt Martin Hamer uit.

EU betaalt 50 percent van het projectbudget

Het budget dat „SafeGuard“ beschikbaar wordt gestelt bedraagt 9.35 miljoen Euro. Uit het INTERREG programma “Deutschland-Nederland” van de Europese Unie worden ongeveer 4.7 miljoen Euro aan “SafeGuard” betaalt. Nationale instellingen hebben ruim 1.8 miljoen Euro bijgedragen: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Ministeries van Economische Zaken in Noordrijn Westphalen en Nedersaksen, de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) alsmede de zeven Nederlandse grensprovincies. De 35 projectpartners uit wetenschap en bedrijfsleven leveren samen 2.8 miljoen Euro. De voorzitter van de INTERREG-begeleidingscommissie en gedeputeerde van de provincie Gelderland, Co Verdaas, vind het een zeer nuttig project: “De grensoverschrijdende samenwerking heeft een duidelijk positief effect op de bestrijding van dierziekten en zoönosen. De veiligheid van in deze regio geproduceerde levensmiddelen kan hiermee duidelijk worden verhoogd. Zowel consumenten, boeren als ondernemers uit de grensregio zullen grote voordelen ondervinden van dit  project”.

« Back to list