Nederlands Deutsch Intranet Login

BeNeLux-landen oefenen de noodtoestand

Grensoverschrijdende bestrijding van mond- en klauwzeer toont nieuwe mogelijkheden van coöperatie

De ambtelijke veterinairen van de BeNeLux-landen, die traditioneel goed samenwerken, hebben op 25 maart 2010 een gemeenschappelijke oefening ter bestrijding van besmettelijke dierziekten in Den Haag uitgevoerd.Op het einde van de succesvolle bijeenkomst bleek, dat de grensoverschrijdende samenwerking en de communicatie tegenover het publiek nog steeds kan worden verbeterd. Dergelijke oefeningen, volgens de algemene mening, zijn een noodzakelijk instrument voor een moderne beheersing van besmettelijke dierziekten.

In samenhang met een table-top-oefening simuleerden de verantwoordelijken van de drie overheidsorganen op diergeneeskundig gebied de grensoverschrijdende maatregelen die moeten worden getroffen in het geval van een uitbraak van mond- en klauwzeer. Tevoren waren al onder leiding van  Crisisplan B.V. en het ministerie van landbouw verschillende stappen van escalatie worden ontwikkelt, uitgaande van het geval dat verwekkers in een duits bedrijf zich uitbreiden over alle drie landen. De deelnemers werden nu stapsgewijs met informatie over de uitbraak van de dierziekte geconfronteerd om daarna binnen een kort tijdsbestek maatregelen te treffen en afspraken te maken. 

In totaal hebben circa 40 personen in het gebouw van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) deelgenomen aan het crisisscenario. Veel aandacht werd besteed aan de evaluatie van de oefening. Er werden voorstellen geformuleerd, die nu worden verwerkt in de nationale crisisplannen. Een van de belangrijkste inzichten uit de oefening was dat nog afstemmingsproblemen bestaan wanneer meerdere overheden zijn betrokken.

Hoewel er europese wetgeving bestaat, blijkt de beoordeling van gevaren in de eigen nationale waarneming verschillend te zijn. Aldus bestaat er nog steeds een noodzaak tot handelen om de verschillen op te heffen. De uitbraak van de Q-koorts in Nederland heeft bovendien de verantwoordelijken geleerd meer aandacht te besteden aan het informeren van het publiek over doelen en nut van bepaalde maatregelen. In het geval van een crisis zal men in toekomst beter moeten informeren en afstemmen.

Om als toeschouwer deel te nemen waren vertegenwoordigers van het duitse ministerie (Ministerium für Umwelt und Natur, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW (MUNLV) en van GIQS uitgenodigd. In samenhang met het project SafeGuard wordt tegenwoordig onder leiding van GIQS een duits-nederlandse oefening voorbereidt. De ervaringen uit de BeNeLux-oefening zullen worden ingebracht in de SafeGuard-oefening.

« Back to list