Nederlands Deutsch Intranet Login

Evenement

GIQS-conferencieweek overtreft alle verwachtingen

Van 11 tot 14 oktober vond op het Westfaalse landgoed „Havichhorst“ in de buurt van Münster een internationale conferentieweek plaats naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van de organisatie GIQS. In het middelpunt stond de SafeGuard-conferentie op 12 oktober waar bijna 90 deelnemers op af kwamen, vooral uit Nederland en Duitsland. Tijdens deze conferentie werden de actuele resultaten van het vijfjarige INTERREG-project gepresenteerd. Het project op het gebied van dierziektes, zoönosen en levensmiddelenveiligheid bevindt zich op de helft van zijn looptijd.

Grenoverschrijdende oefening dierziektes gepland
Op het gebied van dierziektes stonden vooral concepten ter discussie voor de harmonisering van de grensoverschrijdende maatregelen bij de mogelijke uitbraak van een epidemie. De thema’s van de verschillende bijdragen reikten van de omgang met melk in MKZ-restrictiegebieden via Biosecurity-concepten bij paarden en in de pluimveeteelt tot aan de uitleg van noodzakelijke, algemene publieke en private crisismanagementsystemen. Terwijl Gerda Hop van de Wageningen UR de voorwaarden voor een functionerende Duits-Nederlandse samenwerking in geval van een epidemie schetste, besprak dr. Oliver Breuer van GIQS de stand van zaken met betrekking tot de grote crisisoefening in 2013. Daaraan zullen aan beide kanten van de grens alle betrokken actoren deelnemen. “Een grensoverschrijdend oefeningsconcept verhoogt de werking van de nationale maatregelen in het gehele grensgebied”, aldus Breuer. 


Uniforme teststandaards ontbreken
Zoönosen, ofwel ziektes die van mensen op dieren kunnen worden overgedragen of omgekeerd, krijgen een steeds grotere betekenis. De presentaties over de uiteenlopende regionale verspreiding van de verschillende soorten multiresistente MRSA-verwekkers werden met grote interesse gevolgd. Prof. Dr. Alexander Friedrich van het Universitair Medisch Centrum in Groningen concludeert uit zijn onderzoek: “We hebben dringend een nieuw gezondheidsconcept nodig waarbij boeren, dierenartsen en medici nauw worden betrokken.” Verder werden apparaten voorgesteld die in het kader van het project SafeGuard zijn ontwikkeld en een betere salmonella-monitoring mogelijk maken. Dr. Katja Brase van het Landbouwschap Niedersachsen wees erop dat varkens weliswaar in Nederland en in Duitsland worden ingeënt tegen een aantal ziektes, maar dat er tot nu toe nog geen uniforme teststandaards bestaan.

 

Exotische oesters - risico voor wadlopers
Ook het thema levensmiddelenveiligheid stond uitgebreid op de agenda: een werkgroep hield zich onder andere bezig met de vraag in welke mate PFC-verbindingen, die via diervoeders worden opgenomen, zich in dieren kunnen vergroten. Maar ook “normale” milieuvervuiling kan een risico voor de gezondheid betekenen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Waddenzee en wordt onderzocht door Edda Bartelt van de consumentenveiligheidsinstantie van Niedersachsen: sinds enkele jaren voelt een oestersoort uit de grote oceaan zich thuis in de Waddenzee en verdringt daar de inheemse mosselbanken. Aan de ene kant een bedreiging voor de mosselvissers, maar ook een gezondheidsrisico voor wadlopers, die deze vermeende delicatesse willen proberen.  

« Back to list