Nederlands Deutsch Intranet Login

Workshop

Emergency vaccination and marketing strategies: A public-private workshop across borders

Deelnemers

Indien er vandaag een uitbraak van de mond- en klauwzeer (MKZ) in Nederland of in Duitsland zou gebeuren, zou de inzet van vaccinen ter bestrijding van de besmettelijke kiemen tenminste heel waarschijnlijk zijn. Om goed voorgebreid te zijn op een dergelijk crisisscenario zijn vertegenwordigers van de landbouw, het agribusiness en de voor het nationale crisismanagement verantwoordelijke bevoegde veterinaire autoriteiten in Kleef samengekomen. Op 19 juni ging er een duits-nederlandse workshop door. Geinviteerd hadden de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Deutsche Raiffeisenverband (DRV).

De deelnemers discussieerden onder ander over mogelijkheden om de economische structuren beter op dit geval voor te bereiden. Éen van de hoofduitdagingen bestaat zeker erin de markteconomische structuren voor een verhandelen van gevaccineerde dieren en producten te ontwikkelen alsook de bestaane structuren met het oog op aspecten van dierenbescherming te overdenken. De goede resultaten van de workshop zijn de basis voor een bijeenkomst in de herfst 2013. Dan zal het vooral om concrete aanzetten van een oplossing voor de in Kleef bereikte inzichten gaan. 

  

« Back to list