Nederlands Deutsch Intranet Login

Aankondiging

Eindevent van het project SafeGuard

Naar vijjf jaar met intensief wetenschapelijk werk loopt eind 2012 voor de meeste projectactiviteiten het INTERREG IV A project SafeGuard op zijn einde. Op een eindconferencie zullen de resultaten van de verschillende werkgroepen op het gebied van dierziekten, zoönozes,  voedselveiligheid even als de resultaten van de overkoepelende themas nog eens in samenhang worden presenteerd.

Tijdens dit eindevenement zal dit jaar opnieuw de 'Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³)' worden verleent. Onderscheiden worden persoonlijkheden, die zich om de grensoverschrijdende wetenschap, ontwikkeling en het wetenschapstransfer in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt.

De SafeGuard-eindconferencie zal op 13 december in het 'Forum' van de universiteit Wageningen (NL) doorgaan. Ze richt zich niet alleen aan projectmedewerkers, maar ook aan geïnteresseerden.

De laatste projectactiviteit binnen het procect is een grensoverschrijdende praktijkoefening, die op 6 en 7 maart zal doorgaan.

Agenda>>

« Back to list