Nederlands Deutsch Intranet Login

Antibiotica

Deskundigen eisen een daling van het antibioticagebruik

In drie jaar tijd moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij in Nederland zijn teruggebracht naar het niveau van 1999. Dat is een reductie van 50%. De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namen deze maatregelen in verband met deskundigenadvies. Het advies volgt op een bijeenkomst van veterinair- en humaan geneeskundigen die op 31 maart is gehouden over ESBL's ('Extended Spectrum Beta-Lactamase').

Het is een stof die door bacteriën geproduceerd wordt waarmee ze resistent kunnen worden tegen meerdere antibiotica. ESBL's kunnen van de ene bacterie op de andere overspringen. Volgens de deskundigen komt antibioticaresistentie als gevolg van ESBL's steeds vaker voor, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit vormt een risico voor de volksgezondheid, omdat slechts één antibioticum, carbapenem, dan nog helpt. Dit kan alleen intraveneus, in het ziekenhuis, worden toegediend. De kans dat ook dit antibioticum op den duur resistent wordt is volgens de deskundigen aanwezig. Er zijn volgens het advies duidelijke aanwijzingen dat de het antibioticagebruik in de veehouderij mede de oorzaak is van het toenemende probleem.

Er is meer onderzoek nodig. Ten eerste over de gevolgen van de ESBL's -problematiek voor de behandeling van humane infecties en ten tweede naar de mate waarin de verspreiding van ESBL's -producerende bacteriën voorkomt en hoe ze van mens naar mens en dier naar mens overgaan. Er is een werkgroep van enkele deskundigen uit het deskundigenberaad opgericht, die de kennislacunes in kaart gaat brengen en op basis daarvan onderzoeksprioriteiten gaat formuleren. Daarnaast vragen beide ministers de Gezondheidsraad om een commissie in te stellen met humane, veterinaire en milieuexperts, die meer onderzoek gaat doen naar de volksgezondheidsrisico's door resistentievorming in de veehouderij. Dat advies moet nog dit jaar klaar zijn. Ook loopt er in de varkens- en pluimveehouderij op dit moment een proef met vrijwel antibioticavrij produceren. Met ander bedrijfsmanagement en bouwkundige aanpassingen zou dit bereikt moeten worden.

« Back to list