Nederlands Deutsch Intranet Login

3. Roundtable

Communicatie zorgt voor vertrouwen

De derde zogenaamde Bonner Runde, het grensoverschrijdende communicatieplatform van de varkenssector, vond plaats op 1 juli in Bonn. Het thema van deze bijeenkomst, waaraan deskundigen uit Duitsland en Nederland deelnamen, was: imago en acceptatie van de varkens(vlees)sector. Deze door de Nederlandse economische commissie PVE (Produktschappen Vee en Eieren) georganiseerde Bonner Runde wird dit keer bijgewoond door meer dan 20 deskundigen op het gebied van economie, wetenschap en politiek.

Gesproken werd onder andere over de actuele kwaliteitsstandaards in de varkensvleesbranche, het belang van de veiligheid van levensmiddelen en het management binnen de varkenshouderijen, evenals over dierwelzijn en diergezondheid zoals dit algemeen wordt waargenomen. Met name ten opzichte van de consument moeten de procedures en ontwikkelingen binnen de sector doorzichtiger worden, teneinde het vertrouwen van de consument te verhogen. Dit lukt echter alleen, aldus de deelnemers aan de Bonner Runde,  indien zich de branche als een eenheid presenteert: “Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, aldus Drs. Jos Jongerius, secretaris van PVE, “des te belangrijker is het, dat wij gezamenlijk overleggen, op welke manier wij onze boodschap naar de consument toe verkondigen – en dan internationaal”. Het uitvoerige rapport over de “Bonner Runde“ kunt u binnenkort hier lezen.

« Back to list